Günsor | Konular

En Fazla Kaç Gün Rapor Alınabilir?Ayaktan tedavi süresince istirahat lüzumlu görüldüğü zaman en fazla kaç gün istirahat raporu alınabilir?

Tek hekimden bir rahatsızlık için alınabilecek rapor gün sayısı tek seferde 10 gündür.On günün sonunda hastalığın tedaviis için istirahatın devamı lüzumlu görülürse 10 gün daha rapor verilebilir.Yani aynı hekim aynı rahatsızlık için tek seferde 10 gün devamında da on gün toplamında 20 gün istirahat raporu verebilir.

20 günün ardından istirahatın devamı lüzumlu görüldüğü takdirde raporun devamı sağlık kurulu tarafından onayı gerekmektedir.Kurul istirahat raporunu raporun başlangıç tarihinden itibaren 6 aya kadar uzatabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen iş yeri hekimleri gerektiğinde çalışanlara 2 günü aşmamak kaydıyla rapor verebilir.

Çalışan bir yıllık süre zarfında tek seferde 10 günü geçmemek kaydıyla toplamında 40 gün rapor alabilir.