Günsor | Konular

Rapor parası bekleyenlere müjde!

İstirahat raporları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ve işverene ilgili sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda gönderilecek

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun sosyal sigorta hükümleriyle getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, istirahatli bırakılan sigortalılara ait iş göremezlik belgeleri, SGK'ya kağıt ortamında gönderiliyor ve ödeneğin verilebilmesi için sigortalının istirahatli olduğu sürede iş yerinde çalışılmadığına dair bildirimin işverence yapılması gerekiyordu.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, istirahat raporları, SGK'ya ve işverene ilgili sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda gönderilecek. Böylece, yapılan bildirime istinaden ödenek verilmesine ilişkin işlemler eş zamanlı başlatılarak, ödenekler daha kısa sürede sigortalıya verilecek.
Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların da istirahatli kaldıkları dönemde çalışmadıklarına dair beyanlarının elektronik ortamda yapılabilmesi sağlandı. Yapılan değişiklikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nca test aşamasına getirilen e-ödenek projesinin mevzuat alt yapısı oluşturuldu.
-Aylık bağlanması talepleri de elektronik ortamda-
Düzenleme ile kağıt ortamında yapılan, sigortalı ve hak sahiplerinin aylık bağlanmasına ilişkin talepleri de elektronik ortama taşındı. Elektronik ortamın tamamlanmasından sonra aylık bağlanmasına ilişkin talepler Kuruma gelinmeden yapılabilecek.
Kaynak: AA