Günsor | Konular

SGK gün dökümleri görülebilecek

SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı.

SGK gün dökümleri görülebilecek
Bir şeyin kıymetini, onu kaybedince anlıyor insan. Sigortalıların gün dökümlerinin internette yayınlanması ve e-bildirge uygulaması Sevgili Oğuz Karadeniz’in SSK Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde, sevgili kardeşim SSK sigorta müfettişi Erkan Aydın (çok genç yaşta ebediyete uğurladığımız dostumuz) ile birlikte ülkemize kazandırdıkları çok önemli bir projeydi. Bu iki konuyla birlikte sosyal güvenlik sistemimizde iki önemli reform olmuştu.Aradan geçen yıllar içinde hem vatandaş, hem de SSK/Bağ-Kur/SGK bundan olumlu şekilde yarar gördü. Ancak ne olduysa oldu ve SGK bir yıl önce aldığı kararla sigortalıların SSK/Bağ-Kur gün dökümlerini internet üzerinden görebilmelerini yasakladı. Ve o tarihten sonra da sigortalılar SSK gün dökümlerini internet üzerinden görme imkanını kaybetmişlerdi.
Özellikle işçilerin sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini görmelerinde, ilave istihdam teşvikindeki sigortalıların geriye dönük altı ay sigortalı olup olmadığı konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı.
Bu hususu 2-3 ay kadar önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in SGK Kavaklıdere misafirhanesinde yaptığı basın buluşmasında dile getirmiş ve bakana sorunun çözülüp çözülmeyeceğini sormuştum. Bakan Çelik, danışmanlarına not aldırmış ve konuyu araştıracağını söylemişti.
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak. Sorunun bu kadar kısa zamanda çözümü de Faruk Çelik’in olaylara yaklaşımı ve farkından kaynaklansa gerek.

***

İŞ KAZASI NERELERE BİLDİRİLİYOR
İş kazası, 4/a’lıları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve kuruma da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne de 2 iş günü içinde bildirilmelidir. İş kazası, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelirse iş kazasının bildirimi, kazanın öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesine göre, işverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
Ancak, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı'nda, "77 nci maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra" yürürlükten kaldırılacağına ilişkin hüküm bulunmakta olup, bu husus yasalaştıktan 6 ay sonra değişecektir. Yani, değişiklik yürürlüğe girinceye kadar iş kazalarının bölge çalışma müdürlüklerine bildirimi devam edecektir.
İş kazası soruşturmaları yürüten İş Müfettişleri 2011/Haziran ayına kadar iş kazası soruşturmaları yapıyorlardı. Hatta hukuki bir uyuşmazlıkta çoğunlukla iş müfettişlerince düzenlenen raporlar ve belirledikleri kusur oranları dikkate alınıyordu. Artık iş kazası soruşturmaları sadece SGK Müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Artık bölge çalışma müdürlüğüne ve iş müfettişliklerine intikal eden iş kazası bildirimleri, şikayet ve ihbarlar SGK müdürlüklerine gönderiliyor. SGK’nın 2011-57 sayılı genelgesi kapsamında SGK iş kazası soruşturmalarında; işveren, sigortalı ve üçüncü kişinin sorumluluğunu bundan böyle kendisi belirliyor. Yani maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır. Bunların dışında kalan iş kazası vakalarında ise SGK Denetmenleri raporlarında belirtilen kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.
2011-57 sayılı genelge ve diğer düzenlemeler değerlendirildiğinde; iş kazası bildirimlerinin yine 2 iş günü içinde bölge çalışma müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. İş kazalarının bölge çalışma müdürlüklerine bildirilmesi yükümlülüğü devam etmektedir ve bu yükümlülük kaldırılmamıştır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini bölge çalışma müdürlüklerine yapmayan işverenlere İş Kanunu açısından İPC uygulanacaktır. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı'nın yasalaşmasından 6 ay sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim hükmü yürürlükten kaldırılacaktır.

Dr. Resul KURT

Konular