Günsor | Konular

SGK rapor paralarını ödeyemiyor

SGK’nın muhasebe işletim programının değiştirilmesinden dolayı bir aya yakın bir süreden beri sigortalılara ödeme yapılamıyor. Kurum daha önce 3270 Muhasebe Yazılımı programını kullanmakta iken, 2010 yılından itibaren MOSİP adlı bir yazılım programına geçmeye çalışıyor, ama bir türlü geçemiyor. Sistem uyumsuzluğu ve diğer nedenlerde dolayı bir türlü işleme alınamıyor. Sigorta müdürlüklerinin geçici iş göremezlik ödenekleri ile ilgili sistem üzerinde tüm işlemeleri yapmış olmasına rağmen sigortalılar haftalardır PTT şubelerinden paralarını alamıyor.

Sosyal güvenlik reformunun esas nedenlerinden birisinin açıklar olduğunu herkes biliyor. SGK hastalanıp çalışamayan ve bu nedenle geçici iş göremezlik ödeneği alması gereken sigortalıların rapor paralarını herhalde açıklardan dolayı ödeyemiyor diye düşünüyorsanız, hata edersiniz. Rapor alan ve bu nedenle çalışamayan sigortalılara, ayakta tedavi görmüş iseler ortalama kazançlarının üçte ikisi, yatarak tedavi görenlerde yarısı oranında geçici iş göremezlik ödeneği vermektedir.
SGK’nın muhasebe işletim programının değiştirilmesinden dolayı bir aya yakın bir süreden beri sigortalılara ödeme yapılamıyor. Kurum daha önce 3270 Muhasebe Yazılımı programını kullanmakta iken, 2010 yılından itibaren MOSİP adlı bir yazılım programına geçmeye çalışıyor, ama bir türlü geçemiyor. Sistem uyumsuzluğu ve diğer nedenlerde dolayı bir türlü işleme alınamıyor. Sigorta müdürlüklerinin geçici iş göremezlik ödenekleri ile ilgili sistem üzerinde tüm işlemeleri yapmış olmasına rağmen sigortalılar haftalardır PTT şubelerinden paralarını alamıyor.
Sadece rapor alan sigortalılar değil, bir kısım SGK memuru da mağdur oldu. Sistemde problem oluştu, yeni uygulama uyumlu değildi, çalışma var gibi nedenlerle SGK çalışanları da maaşlarını ve ikramiyelerini alamıyor.
Hem SGK çalışanları hem de sigortalılar MOSİP’ten muzdarip. Umarız bu hata en kısa zamanda çözülür ve mağduriyetler giderilir.
***
SSK’lılarda vizite kağıdı kalkmalı
Rapor alan sigortalıların geçici iş göremezlik ödenekleri, sigortalıların hastalık, işkazası, doğum gibi nedenlerle çalışamadıkları süreler için verilmektedir.
Sözkonusu ödeneklerin de bir takım kurallara ve şekli esaslara bağlanmış olması gerekir. Ancak her şeyin elektronik ortama geçmesine rağmen SGK halen rapor parası ödemek için vizite kağıdının aslını istiyor.
Hastanede bile fotokopi vizite kağıdı ile muayene olunabilirken, SGK tarafından halen vizite kağıdının aslını istenmesinin bürokratik kırtasiyecilikten öte bir anlamı olmadığına eminim herkes katılıyordur.
Yapılması gereken sigorta müdürlüklerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödeme işleminin bir şartı olarak uygulanan vizite kağıdı istenmesi zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Memurlar açısından sevk kağıdı alınması zorunluluğu 15.01.2010 tarihi itibariyle kaldırılmış bulunmaktadır. Darısı SSK’lıların başına demek gerekiyor.
***
SGK’lının süt parası
Okurumuz Ahmet Yılmaz “SSK sigortalısı olarak çalışmaktayım. Eşim ev hanımı olup yeni doğum yaptı. Ne kadar emzirme ödeneği alabilirim? Emzirme ödeneği için istenen belgeler nelerdir?” diye soruyor.
Yaşaması şartıyla her çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.
Emzirme ödeneği miktarının 2010 yılından başlamak üzere her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık TÜFE değişim oranı kadar artırılması ve bu suretle bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesi esası getirilmiştir.
Buna göre SGK tarafından verilmesi gereken emzirme ödeneği 25/12/2008 tarih ve 2009/406 sayılı SGK yönetim kurulu kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren doğum yapan sigortalılar için 75 TL olarak belirlendi. Emzirme ödeneği alabilmek için istenen belgeler şunlardır:
• Sigortalının iş yerinden alınan vizite kağıdı,
• Doğum raporu,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi(sigortalının ve yeni doğan çocuğun),
• Evlenme cüzdanı (Sigortalının eşi doğum yapmış ise)
Bu belgelerle birlikte bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.