Günsor | Konular

SSK'lının gün sayısı her yıl 5 gün eksik bildiriliyor

SGK mevzuatına göre, dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, 28, 29, 30 veya 31 gün çeken aylara bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme giriliyor. Çalışanların yılda 5 günü bildirilmiyor.

Okurumuz Bülent Kök, "31 gün olan aylarda veyahut diğer aylarda eksik çalışması olan işçilerin SGK gün sayısını bulmak için parmak hesabıyla çalışılan günleri sayınız deniyor. E-bildirge sayfasında önemli duyurularda da 31 gün çeken ayda 1 eksik gün olursa 30 gün prim bildirin deniyor.
Asgari ücretli iki personelim var biri 1 gün gelmedi öbürü tam çalıştı. İkisine de 76.,50 üzerinden bordro yapıp net ücret ödersem tam gelen adama bunu nasıl izah ederim. 1 gün eksik ücret yazıldığında sistem kabul etmiyor" diyor.
SGK mevzuatına göre, ay / dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay / dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay / dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir. Yani, ayın ilk gününde işe giren veya ay sonunda işten ayrılan sigortalılar, ay kaç gün olursa olsun 30 gün üzerinden SGK'na bildirilmektedir.
SGK mevzuatına göre, ay / dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay / dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay / dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir. Yani, ayın ilk gününde işe giren veya ay sonunda işten ayrılan sigortalılar, ay kaç gün olursa olsun 30 gün üzerinden SGK'na bildirilmektedir.
Ay / dönem içinde işe giren sigortalılar ile ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş ve işten çıkış tarihleri ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ay / dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay / dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay / dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Okurumuzun da belirttiği gibi, temmuz ayında 1 gün eksik çalışması olan personele 30 gün üzerinden SSK gün sayısı bildirilmesi gerekiyor. Ay içinde 30 gün bildirim olduğu için de eksik gün söz konusu olmayacak.
Bu vesileyle önemli bir konuyu gündeme taşımak istedik. Bir yılda 365 gün olmasına rağmen, SGK tarafından aylık SGK gün sayısı hep 30 gün üzerinden hesapladığından bir yılda çalışanlar 5 gün kayba uğruyor. Hem çalışanla çalışmayan arasında haksızlığa yol açılırken, hem de işçilerin yılda 5 günü heba oluyor. Bazen bir günü eksik olduğu için emekli veya dul-yetim aylığı bağlamayan SGK ise her çalışanın yılda 5 gününü dikkate almıyor.
***
Bitmemiş Senfoni
İnternette dolaşan çok hoş bir yazı vardı. Bunu mutlaka okurlarımla paylaşmalıyım diye düşündüm. İşte müziğe farklı bir bakış getiren verimlilik uzmanının düşünceleri.
"Büyük şirketlerden birisinin genel müdürü, gerçek bir klasik müzik aşığıymış. Günlerden bir gün, şehre ünlü bir orkestra gelmiş. Vereceği konserin en önemli parçası da Schubert'ın ünlü "Bitmeyen Senfoni"siymiş.
Genel müdür bu eseri dinlemek için çok hevesli olmasına rağmen, işi nedeni ile, konsere gidemeyeceğinden, gelen davetiyeyi şirketin verimlilik uzmanına vermiş ve;
"Lütfen bu konsere git ve bana izlenimlerini aktar" demiş.
Genel müdürden aldığı talimatla, konsere giden verimlilik uzmanından, ertesi gün bir değerlendirme raporu gelmiş. Sayın genel müdürüm diye başlıyormuş.
1- Dört obuacı konserin önemli bir süresinde boş oturdular. Bunların sayısı azaltılırsa konsere daha çok katkıda bulunurlar.
2- Orkestrada on iki kemancı var. Bunların hepsi aynı anda hareket ediyorlar, ve aynı notaları seslendiriyorlar. Bence ciddi bir yanlışlık. Kesinlikle personel tasarrufu yapılmalıdır.
3-Onaltılık notalara ağırlık verilmiş. Doğrusu büyük ziyan. Seyirciler sekizlik ve onaltılık notalar arasındaki farkı anlamaz. Bu nedenle; onaltılık notalarla eser çalarak yüksek ücret alan elemanlar yerine, sekizlik notaları çaldırıp, düşük ücretle çalışan stajyerler kullanılmalıdır.
4-Yaylı sazlarla işlenen pasajlar, nefesli sazlarla aynen tekrarlanıyor. Bu durum gereksiz tekrardan başka bir şey değildir.
Dolayısıyla; tekrarlar önlendiğinde, iki saatlik konser yarı yarıya inecektir. Kadrolarda yarıya indirildiğinde maliyetler yarıya düşürülecektir.
Özet olarak sayın genel müdürüm; eğer Schubert bu önlemleri alsaydı ,
"Bitmemiş Senfoni" kesinlikle biterdi.
Arz ederim efendim."
SSK'lılar yılda 5 gün eksik bildiriliyor
Resul KURT / Dünya

Konular