Günsor | Konular

SGK tüp bebek giderlerini karşılıyor

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan okurlarımızın SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin soruları son günlerde oldukça arttı. Tüp bebek olarak bilinen yardımcı üreme yöntemlerine ilişkin gerekli sağlık yardımları bazı koşulların gerçekleşmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır.

SGK tüp bebek giderlerini karşılıyor

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan okurlarımızın SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin soruları son günlerde oldukça arttı. Tüp bebek olarak bilinen yardımcı üreme yöntemlerine ilişkin gerekli sağlık yardımları bazı koşulların gerçekleşmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır.
Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması (birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması) koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan tüp bebek tedavilerine (IVF yani In Vitro Fertilizasyon-tüp bebek yönteminin bilimsel adıdır) ilişkin giderler, belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır. Buna göre;
a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
b) 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,
c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,
d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
gerekiyor. Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 40 yaşından gün almış olması durumunda, tüp bebek tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi SGK tarafından karşılanmaz.
Tüp bebek tedavi bedellerinin ödenebilmesi için tedavi uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.
***
Sağlık kurulu raporu alınmalı
Tüp bebek tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim verilen kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgileri, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kaçıncı deneme olduğu, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir. Sağlık kurulu raporunda erkek ve/ veya kadın faktörü belirtilecektir.
***
Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.
Kaynak: CİHAN